Miljöpolicy

På Hans Kronborg Tak och Bygg AB strävar vi efter att välja och arbeta med de mest hållbara takmaterialen till våra projekt. Vi använder oss av takmaterial som är framtagna i en miljövänlig process av miljövänligt material.

Materialet vi använder oss av är tillverkade av Europas största leverantörer av tak och tätskiktsmaterial. Tätskiktsmaterialen är kvalitetssäkrade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Produkterna uppfyller kraven på Boverkets byggregler och genomgår kontinuerligt kontroller på Statens Provningsanstalt. Allt för att säkra kvalitén och bibehålla vår höga servicenivå.
På Hans Kronborg Tak och Bygg AB har vi valt att arbeta enbart med produkter som är framtagna med mindre råvaruåtgång och lägre energiåtgång vid produktion, distribution och applikation.

Det är såhär det går till

Instagram has returned invalid data.

följ oss på instagram